Khả năng tăng cường miễn dịch của hợp chất Fucoidan

Nghiên cứu được thực hiện bởi: Khoa Nông nghiệp thuộc Đại học Kyushu, Viện nghiên cứu NPO và Công ty TNHH Ventuno tại Nhật Bản.

Tìm hiểu thêm
scrolltop