Cấu trúc và hoạt động của Fucoidan liên quan đến cơ chế chống ung thư

Fucoidan là một hợp chất có nguồn gốc tự nhiên được tìm thấy trong các loài tảo nâu khác nhau và ở một số loài động vật, đã được chú ý vì đặc tính chống ung thư của nó. Tuy nhiên, cơ chế hoạt động chính xác hiện vẫn chưa được biết rõ.

Do đó, bài đánh giá này sẽ đề cập đến cấu trúc fucoidan, sinh khả dụng và tất cả các con đường khác nhau đã biết bị ảnh hưởng bởi fucoidan, để hình thành cấu trúc và hoạt động của fucoidan liên quan đến cơ chế chống ung thư của nó.

Hoạt tính sinh học chung của fucoidan rất khó thiết lập do các yếu tố như đa dạng cấu trúc liên quan đến loài, điều kiện sinh trưởng và phương pháp chiết xuất. Các con đường chính bị ảnh hưởng bởi Fucoidan là PI3K / AKT, con đường MAPK và con đường caspase. PTEN dường như đóng vai trò quan trọng trong tác động qua trung gian của Fucoidan trên con đường AKT. Hơn nữa, sự tương tác với VEGF, BMP, TGF-β và các thụ thể estrogen được thảo luận.

 Ngoài ra, Fucoidan như một loại thuốc hỗ trợ dường như có tác dụng hữu ích, cho cả việc tăng cường hiệu quả của hóa trị và giảm độc tính ở các tế bào khỏe mạnh. Kết luận, đặc tính đa năng của Fucoidan hứa hẹn trong điều trị chống ung thư trong tương lai. Tuy nhiên, cần có nhiều nghiên cứu cụ thể hơn về mối quan hệ cấu trúc - hoạt tính của fucoidan từ các loài rong biển hứa hẹn nhất.

fucoidan chống ung thư

Cấu trúc xương sống của Fucoidan (đơn giản hóa). ( A ): Cấu trúc của các phân tử fucoidan loại 1 với xương sống của (1 → 3) gốc liên kết α- l -fucopyranose. 'R' có thể là một monosaccharide hoặc một nhóm sulfat. ( B ): Cấu trúc của các phân tử fucoidan loại 2 với xương sống xen kẽ (1 → 3) liên kết α- l -fucopyranose và (1 → 4) liên kết α- l -fucopyranose dư. 'R' có thể là monosaccharide hoặc nhóm sulfat ( C): Cấu trúc của fucoidan từ F. vesiculosus , với xương sống của liên kết α- l -fucopyranose xen kẽ (1 → 3) và (1 → 4)-liên kết α - dư lượng l -fucopyranose và sự hiện diện của các nhóm sulfat trên cả haiO -2 và O -3 [ 21 , 22 , 30 ]. R = axit uronic / rhamnose / glucose / galactose / xylose / mannose / arabinose / ribose / axit glucuronic (monosaccharide thường thấy trong fucoidan) [ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40].

fucoidan chống ung thư

Cơ chế ức chế qua trung gian fucoidan trên các con đường tế bào và thụ thể [ 121 , 136 ].Hình 2 được thực hiện bằng phần mềm Chemdraw (PerkinElmer Informatics, Cambridge, MA, USA).

*Nguồn: Trung tâm Quốc gia về Thông tin Công nghệ sinh học, Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ.

Bài viết liên quan

scrolltop